வீடு > செய்தி > அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பதிவு செய்யப்பட்ட உணவின் அடுக்கு வாழ்க்கை ஏன் நீண்டது?

2021-10-07

பதிவு செய்யப்பட்ட உணவின் உற்பத்தி செயல்முறை, மூலப்பொருட்களின் தேர்வு மூலம் சென்றிருக்கலாம் - முன் சிகிச்சை - பதப்படுத்தல் â†' ​​வெளியேற்றம், சீல் - ஸ்டெரிலைசேஷன், குளிர்ச்சி - வெப்ப பாதுகாப்பு - பேக்கேஜிங். சுருங்கச் சொன்னால், உணவுக் கெட்டுப் போகும் பெரும்பாலான நுண்ணுயிர்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட உணவுப் பதப்படுத்தப்பட்ட பிறகு வெப்பத்தால் கொல்லப்படுகின்றன, பின்னர் அது முழுவதுமாக சீல் செய்யப்பட்டு வெற்றிடத்தில் (குறிப்பு சீல் வைக்கப்பட்டு பின்னர் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்டது) , புதிய நுண்ணுயிரிகள் மீண்டும் நுழையாமல் பார்த்துக் கொள்கின்றன. அசுத்தமான உணவு, நுண்ணுயிரிகளின் படையெடுப்பு இல்லாமல், "சீல் செய்யப்பட்ட" மஞ்சள் பீச், அஸ்பாரகஸ், மதிய உணவு இறைச்சி எந்த கவலையும் இல்லை, இதனால் நீண்ட கால தர உத்தரவாதத்தை அடைகிறது.